Riool verstopping

Hoewel steeds meer huishoudens kiezen voor zekerheid en leidingen en afvoeren preventief laten reinigen, beslaat het gros van de werkzaamheden van ISA nog immer uit het oplossen van verstoppingen. Daarvoor hanteert ISA diverse methoden:

Mechanische reiniging

Standleidingen en andere afvoerleidingen binnenshuis worden door ISA gereinigd met behulp van mechanische reiniging. Daarbij frezen de ISA-monteurs met behulp van geavanceerde methoden afvoersystemen schoon tot de oorspronkelijke diameter van de leidingen. ISA maakt hiervoor gebruik van speciale, elektromechanische apparatuur in combinatie met roterende kettingkoppen, boorpunten en spiralen.

Hoge-waterdruk-reiniging riolering

Voor ontstoppingen in grondleidingen rondom het huis maakt ISA gebruik van hoge-waterdruk-reiniging. Bij deze techniek wordt de leiding met behulp van hoge waterdruk schoongespoeld en verdwijnen de restanten van de verstopping naar het hoofdriool.

Rioolinspectie | Riolering Amsterdam

Wanneer niet precies duidelijk is waar de oorzaak van een regelmatige verstopping zich bevindt, of gewoonweg ter controle van het leidingstelsel, zet ISA speciale inspectiewagens in. Deze wagens zijn uitgerust met geavanceerde camera-apparatuur waarmee ISA afvoerleidingen snel en vakkundig inspecteert om eventueel een onderhoudsplan ‘preventief reinigen’ op te kunnen stellen. Bovendien verschaft ISA een onafhankelijk advies om de leidingen al dan niet te ontstoppen, reinigen, repareren of te laten vervangen indien nodig.