Een alarm is een gebeurtenis die waarschuwt voor een bijzondere (meestal gevaarlijke) situatie. Over het algemeen moet bij een alarm een mens een bepaalde actie ondernemen. Er zijn twee soorten alarm te onderscheiden: een alarm dat ontstaat doordat een mechanisch of elektronisch apparaat een bijzondere gebeurtenis detecteert, en een alarm dat door iemand wordt gegeven om anderen te waarschuwen.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow