Behoefte

Het begrip behoefte kan gedefinieerd worden als bewustzijn van een ontbering en begeren wat ontbreekt.

Bron (water)

Een bron of wel is een plaats waar water uit de grond komt. Men onderscheidt puntbronnen en diffuse bronnen. Een puntbron is een plek waar een duidelijke waterstroom boven de grond komt. Bij een diffuse bron zijn er meerdere punten waar het water uit de grond treedt....

Zoekmachine

Een zoekmachine is een instrument waarmee men informatie kan zoeken in een bepaalde collectie; dit kan een bibliotheek, het internet, of een persoonlijke verzameling zijn. Zonder nadere aanduiding bedoelt men tegenwoordig meestal een webdienst waarmee met behulp van...

Op dit moment bent u off-line

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow