Het begrip behoefte kan gedefinieerd worden als bewustzijn van een ontbering en begeren wat ontbreekt.

Op dit moment bent u off-line

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow