Behoefte

Het begrip behoefte kan gedefinieerd worden als bewustzijn van een ontbering en begeren wat...

Bron (water)

Een bron of wel is een plaats waar water uit de grond komt. Men onderscheidt puntbronnen en diffuse bronnen. Een puntbron is een plek waar een duidelijke waterstroom boven de grond komt. Bij een diffuse bron zijn er meerdere punten waar het water uit de grond treedt....

Zoekmachine

Een zoekmachine is een instrument waarmee men informatie kan zoeken in een bepaalde collectie; dit kan een bibliotheek, het internet, of een persoonlijke verzameling zijn. Zonder nadere aanduiding bedoelt men tegenwoordig meestal een webdienst waarmee met behulp van...

Contact (elektriciteit)

Een contact is de basis van elke schakelaar in een elektrische installatie. Contacten maken en openen het elektrische contact. We vinden elektrische contacten in vele vormen en toepassingen van elektrische componenten terug. Elk contact is bestemd voor een bepaalde...

Buren (personen)

Buren is de verzamelnaam voor de personen die dichtbij iemand wonen, meestal in het huis er direct naast. Als het om een man gaan wordt gesproken van een buurman, bij een vrouw heeft men het over een buurvrouw. De buurvrouw wordt, vooral als men er vriendschappelijk...

Certificaat (verklaring)

Een certificaat is een schriftelijke verklaring, doorgaans, maar niet altijd, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, mens, dienst of product. Niet ieder bewijsstuk kan als certificaat worden aangemerkt: voor een trouwboekje of een kwitantie...

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide of koolmonoxide, vroeger ook wel kolendamp genoemd, is een polaire anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO. In de volksmond wordt het vaak gewoonweg CO genoemd. Het is een kleurloos gas dat onder meer ontstaat door...

Werkplaats

Een werkplaats is de plaats waar een specifiek ambacht of vak wordt uitgeoefend. Het woord werkplaats zelf wordt meestal gebruikt voor een plek waar ambachtelijk wordt gewerkt, zoals: schrijnwerkerij (muziek)instrumentenmaker horlogemakerij Afhankelijk van het werk...

Alarm (apparaat)

Een alarm is een gebeurtenis die waarschuwt voor een bijzondere (meestal gevaarlijke) situatie. Over het algemeen moet bij een alarm een mens een bepaalde actie ondernemen. Er zijn twee soorten alarm te onderscheiden: een alarm dat ontstaat doordat een mechanisch of...

Ervaring

Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Het begrip “ervaring” is haast synoniem met “inzicht”, “know how” en...

Hobby

Onder een hobby wordt in het algemeen een ontspannende activiteit verstaan die men in zijn vrije tijd uitoefent en die men graag doet. Hobby’s worden uitgeoefend uit interesse en voor het plezier, niet als betaald werk. Voorbeelden zijn het verzamelen van...

Kortsluiting

Kortsluiting is in een elektrisch circuit een verbinding met lage weerstand die gewoonlijk niet aanwezig is. Kortsluiting kan ongewenst zijn. Worden de de polen van een contactdoos of andere spanningsbron kortgesloten, dan zal er een zeer hoge stroom gaan lopen, wat...

Venster (muur)

Een venster is een opening in een muur of wand van een gebouw, waar men doorheen kan kijken. Een venster kan van een raam of glas worden voorzien. Het raam is dan het beweegbare deel wat in een venster of kozijn is...

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow