Een bron of wel is een plaats waar water uit de grond komt. Men onderscheidt puntbronnen en diffuse bronnen. Een puntbron is een plek waar een duidelijke waterstroom boven de grond komt. Bij een diffuse bron zijn er meerdere punten waar het water uit de grond treedt. Dit wordt ook wel kwel genoemd. Een bekende (punt)bron is: Zamzam in Mekka de Donaubron bij Donaueschingen In het verleden zijn bronnen wel kunstmatig aangelegd, zoals de Veluwse sprengkoppen.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow