Detectie

Detectie is het selectief waarnemen van een signaal of ander natuurkundig verschijnsel, dikwijls te midden van andere signalen, die (achtergrond)ruis genoemd worden. Het waarneeminstrument zelf wordt de detector genoemd. Er bestaan detectoren voor elektromagnetische grootheden, deeltjes- en ioniserende straling. Verder zijn er detectoren die op geluid of trillingen reageren.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow