Druk (grootheid)

In de natuurkunde bedoelt men met het begrip druk de drukkracht per oppervlakte-eenheid. Druk is een vorm van mechanische spanning die het tegengestelde is van rekspanning. De SI-eenheid van druk is de pascal (Pa), maar ook de bar en de atmosfeer worden soms gebruikt.

CONTACT (MOBIEL)
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow