Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een groep van woonkernen met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is in de meeste landen de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur. De lagen boven de gemeente zijn: in Nederland respectievelijk de provincie en de rijksoverheid. Twee gemeenten kennen deelgemeenten waarin de gemeente is opgedeeld. Dit komt voor in Amsterdam en Rotterdam. in België respectievelijk de provincie, het gewest en de federale staat.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow