Isolatie (afscherming)

Isolatie is het afschermen van invloeden van buitenaf. Het woord isolatie is afgeleid van het Latijnse woord insula, dat ‘eiland’ betekent. Het woord wordt niet alleen gebruikt voor afscherming van fysieke invloeden, zoals warmte, geluid en elektrische stroom, maar ook voor afscherming van persoonlijke, sociale, of politieke contacten. In de biologie of de scheikunde betekent het het in afzondering bestuderen van stoffen of processen. In het Engels worden twee verschillende woorden gebruikt.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow