Nieuwbouw

De term nieuwbouw slaat op nieuw gebouwde constructies, zoals een nieuw gebouwd huis, straat of wijk. Een vaste definitie voor nieuwbouw bestaat echter niet. Over het algemeen worden bebouwingen van ± 30 jaar, of wat ruimer na de Tweede Wereldoorlog, hiermee aangeduid. Het begrip nieuwbouw is afgeleid van de bouwstijl: Het Nieuwe Bouwen. De term is in de jaren 20 van de 20e eeuw ontstaan en werd later verbasterd tot kortweg nieuwbouw.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow