Ontvlambaar

Een stof is licht ontvlambaar als deze met een vlam of klein vonkje gaat branden bij kamertemperatuur en in aanwezigheid van zuurstof. Als men bijvoorbeeld een vlam boven een flesje waterstof houdt, zijn er vuurverschijnselen. Ontvlambaarheid is niet te verwarren met brandbaarheid van een stof. Een stof kan goed brandbaar zijn, maar toch slecht ontvlambaar.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow