Provincies van Nederland

De Nederlandse provincies vormen de regionale bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten. Het Europese deel van Nederland is verdeeld in twaalf provincies.

CONTACT (MOBIEL)
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow