Recensie

Een recensie is een bespreking van een boek, film, videospel, toneelvoorstelling, muziekuitvoering of enige andere culturele uiting, veelal gepubliceerd in een krant of tijdschrift of op het internet. De persoon die een recensie schrijft, noemt men een recensent. Het gratis exemplaar van een boek, cd of dvd dat een recensent van de uitgever ontvangt, heet recensie-exemplaar.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow