Schade

Schade is het gevolg van het optreden van een bedreiging. Schade (of nadeel) kan men uitdrukken als het verschil tussen de hypothetische situatie waarin het risico of de bedreiging zich niet heeft voorgedaan en de werkelijkheid waarin dit wel is gebeurd. Feitelijk spreekt met al van schade als de bedreiging zo groot is dat de schade al vrijwel niet meer is af te wenden. Een voorbeeld is een waardevermindering van een zaak.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow