Vierkante kilometer

Een vierkante kilometer (km²) is een oppervlakte-eenheid. Het is de oppervlakte van een vierkant met zijden van één kilometer lang. De vierkante kilometer wordt doorgaans gebruikt om de oppervlakte van gebieden mee aan te geven. Vroeger maakte men vaker gebruik van de oppervlaktemaat bunder, die van streek tot streek een andere grootte had, maar in 1816 werd gestandaardiseerd tot 1 hectare. Een vierkante kilometer is gelijk aan 100 hectare, dit is 1.000.000 m². Het komt overeen met ca.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow