Afschot (helling)

Afschot is een bewust aangebrachte helling van een vlak of leiding, voor het doen af- of weglopen van vloeistof.

CONTACT (MOBIEL)
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow