Badkamer

Badkamer

Een badkamer is een sanitaire ruimte in een woning, dat wil zeggen een ruimte die speciaal is ingericht voor lichaamsverzorging. Een badkamer bestaat meestal uit een wastafel, een spiegel, een douche en/of een kuipbad. Vaak is er ook een wc. In veel huizen is de...

Overeenkomst (Nederland)

De overeenkomst is een rechtsfiguur in het burgerlijk recht. Het is de belangrijkste bron van verbintenissen. Naast verbintenissen uit overeenkomst onderscheidt men verbintenissen uit de wet.

Ontbinding (overeenkomst)

Ontbinding is de juridische benaming voor een manier van het beëindigen van een overeenkomst. Dat kan zich in verschillende gevallen voordoen. Ontbinding in de zin van de wet is een eenzijdig rechtsmiddel. Hierbij valt te denken aan ontbinding wegens tekortkoming,...
Levering

Levering

Levering is een vast onderdeel van de eigendomsoverdracht. Het omvat het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed van het vermogen van een vervreemder in het vermogen van een verkrijger te doen overgaan. Zonder levering is de eigendomsoverdracht niet...

Incassokosten

Incassokosten zijn kosten die door een schuldeiser (crediteur) gemaakt kunnen worden als een schuldenaar (debiteur) niet of niet tijdig voldoet aan zijn (betalings-)verplichting. Als een schuldenaar niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings-)verplichting is een...

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow