Een adres is de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde. De bekendste vormen zijn het woonadres, dat aangeeft waar een persoon woont (het woonadres of domicilie) of verblijft (verblijfadres), waar een bedrijf of rechtspersoon is gevestigd (het vestigingsadres), waar post moet worden bezorgd (het postadres). Ook een gebouw heeft een adres, bijvoorbeeld het aansluitadres van gas/water/elektriciteit, e.d. Een goed adres is eigenlijk alleen een aanduiding voor het bepalen van die locatie. Het is geen unieke identificatie van een (kadastraal) perceel, pand of kaartpositie. Het is bedoeld om een plek makkelijk te kunnen lokaliseren en zo aan te duiden, dat de grootst mogelijke kans bestaat dat die plek wordt bereikt. Veel postadressen zijn een postbus in een nabijgelegen postkantoor. Nederland telde in 2003 7,4 miljoen postadressen. Een goed adres bestaat uit: straatnaam en huisnummer met zo nodig een toevoegsel, zoals een cijfer of letter (2, III,A) of een nadere aanduiding conform plaatselijk gebruik (Boven, twee hoog, Bis), postcode en plaatsnaam. Bij postbussen fungeert het woord “Postbus” als straatnaam en het postbusnummer als huisnummer, altijd zonder toevoegsel. Bij woonboten en woonwagens kan boven de straatnaam de naam van de boot of wagen als nadere aanduiding staan. De Basisregistratie Adressen moet gaan registreren welke adressen juist zijn en naar welke locatie deze verwijzen. In de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA -Gemeentelijke Basisadministratie – of bevolkingsregister) kent men enkel een woonadres en een briefadres. Iedereen die in Nederland op een bepaald adres verblijft, is verplicht zich te laten inschrijven bij de gemeente op dat adres. Een briefadres wordt enkel verleend aan personen die geen vaste verblijfplaats hebben. Een vertrek naar het buitenland is dan ook geen reden voor het verlenen van een briefadres door de gemeente, evenmin het feit dat men weliswaar op een bepaald adres verblijft, maar men aangeeft zich hier niet te kunnen laten inschrijven omdat dat eventueel gevolgen heeft voor de hoofdbewoners (zoals in verband met huurtoeslag of uitkeringen). Sommigen staan geregistreerd als vertrokken onbekend waarheen (VOW). Indien iemand in een bepaalde periode op twee of meer adressen verblijft, kijkt men naar het adres waar iemand gedurende een bepaalde periode het meest zal verblijven. Op dat adres moet diegene zich dan laten inschrijven. Sommige mensen bezitten of huren meer dan één woning. Ook in dat geval moet men zich laten inschrijven op het adres waar men het meest verblijft. Inschrijven op meerdere adressen is niet mogelijk in de BRP.