Honorarium (Latijn voor ereloon of eregeschenk) is een financieel gerelateerd begrip. Ten tijde van het Romeinse keizerrijk was dit het waardevolle geschenk dat bij de aanvaarding van een raadslidmaatschap door de nieuwbenoemde aan de fiscus werd betaald.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow