Kosten zijn in de boekhouding en de jaarrekening alle posten die aan de debetzijde (in min) van het resultaat geboekt worden. De kosten die in een bedrijf worden gemaakt kan men op verschillende wijzen classificeren: Indeling naar kostensoorten en/of kostenplaatsen Indeling in constante kosten en variabele kosten Indeling in directe kosten en indirecte kosten