Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer. De opdrachtgever krijgt zijn mandaat hiervoor van de directie of het management van een organisatie. In een projectorganisatie is de opdrachtgever vaak voorzitter van een stuurgroep en de opdrachtnemer vaak een projectleider. In een lijnorganisatie is de opdrachtgever vaak de afdeling inkoop en de opdrachtnemer meestal een leverancier.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow