De overeenkomst is een rechtsfiguur in het burgerlijk recht. Het is de belangrijkste bron van verbintenissen. Naast verbintenissen uit overeenkomst onderscheidt men verbintenissen uit de wet.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow