kosten

Kosten zijn in de boekhouding en de jaarrekening alle posten die aan de debetzijde (in min) van het resultaat geboekt worden. De kosten die in een bedrijf worden gemaakt kan men op verschillende wijzen classificeren: Indeling naar kostensoorten en/of kostenplaatsen Indeling in constante kosten en variabele kosten Indeling in directe kosten en indirecte kosten

Installatie

Een installatie in technische zin is een samenhangend en vaak min of meer geavanceerd systeem dat een bepaald doel dient, zoals een centraleverwarmingsinstallatie. Dit soort technische installaties wordt meestal gemaakt door een loodgieter of een installateur. Verschillende technische installaties zijn: Cv-installatie Elektrische installatie Rookgasontzwavelingsinstallatie Rioolwaterzuiveringsinstallatie

thermostaat

thumb|250px|Conventionele thermostaat Een thermostaat is een schakelaar die schakelt op een vaste of een in te stellen temperatuur. In het laatste geval is er sprake van een instelbare thermostaat. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een bepaalde temperatuur in een systeem te handhaven door iets aan of uit te schakelen, zoals het regelen van de mate van energie aan- of afvoer. Het hart van eenvoudige thermostaten is een bimetaal; deze bestaat uit twee verbonden metalen reepjes met een verschillende uitzettingscoëfficiënt. Door het verschil in uitzetting trekt het geheel bij temperatuurverandering krom, zodat bij een bepaalde temperatuur een schakelaar omgezet wordt.

Expansievat

Een expansievat is een drukvat dat dient voor het beperken van drukveranderingen in een met vloeistof gevuld systeem. In een expansievat bevinden zich twee compartimenten, gescheiden door middel van een membraan. Het ene compartiment staat in verbinding met het systeem en is dus gevuld met dezelfde vloeistof als het systeem, het andere compartiment bevat een gecomprimeerd gas. De werking van een expansievat berust op het principe dat een gas, in tegenstelling tot een vloeistof, samendrukbaar is. Zodra de druk in het systeem oploopt, zal het membraan in de richting van het gas bewegen, waardoor het volume van het systeem toeneemt. Hierdoor zal de druk erin afnemen. De voordruk in het expansievat bedraagt 0,5 bar of 1 bar. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende inhoud, de grootte hangt af van de waterinhoud van de installatie. Expansievaten worden toegepast in onder andere cv-installaties. Door de wisselende temperaturen van het cv-water ontstaan er volume- en drukverschillen in de installatie, deze worden opgevangen door het expansievat. Wanneer de druk van een cv-installatie sterk varieert bij veranderingen van de watertemperatuur, functioneert het expansievat niet meer goed. Meestal raakt een expansievat defect door een lek membraan. Men kan dit controleren door tegen de zijkant van het vat te kloppen. Tik hierbij met een hard voorwerp tegen de bovenkant en de onderkant. Er moet duidelijk een ander geluid te horen zijn, is dit niet het geval dan is het vat defect en dient het vervangen te worden. Naast het expansievat wordt doorgaans een tweede beveiliging tegen overdruk aangebracht; een ontlastklep, het zogenaamd overstortventiel. Het bekende rode expansievat is vlak na de oorlog ontwikkeld door Johan Wormmeester en later in productie genomen door Flamco waarvan hij indertijd directeur was. De vorm van het vat is ingegeven door een zeer praktische overweging. Wormmeester zocht een geschikte vorm en realiseerde zich dat een mal behoorlijk duur is, dus zocht hij naar een goedkope oplossing: twee pannen op elkaar. Die mallen bestonden al. Het bekende rode expansievat bestaat feitelijk dus uit twee pannen op elkaar, samengehouden door een ring. Tussen de twee helften, in de ring, zit ook het rubberen membraan geklemd. De onderste helft van het vat is gevuld met stikstof, de bovenste helft is gevuld met het water van de verwarming dat kan uitzetten als gevolg van de flexibiliteit van het membraan en de gasdruk onder het membraan. Categorie:Verwarming Categorie:Werktuigbouwkunde

stortbak

Een stortbak is een onderdeel van het toilet waarin het water voor de spoeling wordt vast gehouden.

keuken

Een keuken is een ruimte of plaats in een gebouw waarin mensen hun voedsel bereiden of laten bereiden. Als het vertrek ook wordt gebruikt om de bereide maaltijd tot zich te nemen spreekt men wel van eetkeuken. Dan is er naast ruimte voor de keukenkastjes, het aanrecht en de apparatuur ook plaats voor een eettafel met stoelen eromheen. In veel moderne woningen zijn de zithoek, eethoek en keuken geïntegreerd in een zodanig ingedeelde ruimte, dat de verschillende afdelingen onderling met elkaar in open verbinding staan. Deze zijn dus voor alle bewoners (en eventuele gasten) van het huis vrij toegankelijk, zonder een deur te hoeven gebruiken. De plaats waar buitenshuis eten wordt bereid, zoals in de tuin, wordt meestal niet als keuken beschouwd. Een keuken op een schip heet kombuis.

woning

| |- | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |} Een huis, woning of (Vlaams) woonst is een bouwwerk waarin mensen kunnen wonen. Hier gaat het om een (deel van een) gebouw dat muren rondom een binnenruimte heeft, evenals een dak. Een huis biedt bescherming tegen neerslag, wind, extreme temperaturen en tegen mogelijk binnendringende mensen of dieren. De binnenruimte in het huis is vaak verdeeld in verschillende kamers en een keuken. Veel huizen hebben ook een gang, een trap, een zolder of een kelder. Vaak hebben mensen bij het huis een tuin, vroeger ook wel een erf. Luxueuzere huizen hebben een garage, of zelfs een bijkeuken. Een huis heeft ten minste één ingang, meestal in de vorm van een deur of een poort. De meeste huizen hebben ook ramen. In Nederland worden via het bouwbesluit allerlei eisen aan een woning gesteld. Zo moet het toilet vanuit de woonkamer via twee deuren bereikt worden. In de moderne Westerse wereld besteden mensen veel tijd en geld aan hun woning. Niet alleen wordt het vaak fraai ingericht en goed onderhouden (het schoonmaken wordt huishouden genoemd), er wordt ook veelvuldig verbouwd, waarbij bijvoorbeeld de keuken of badkamer wordt vernieuwd of een uitbouw wordt aangebouwd, bijvoorbeeld een serre. In Nederland zijn er 7,1 miljoen zelfstandige woningen.

ontstopper

Een gootsteenontstopper is een middel om een verstopte gootsteen weer goed te laten doorstromen. Er bestaan zowel chemische als mechanische ontstoppers.

reiniging

Reiniging is een thema waaraan binnen veel religies aandacht wordt besteed. Hierbij kan het zowel gaan om uiterlijke reiniging (zoals reiniging van het huis of van het lichaam) als om spirituele, innerlijke reiniging (zoals reiniging van de ziel). Reeds bij de oude Romeinen kende men bijvoorbeeld februari de maand van de grote reiniging en boetedoening.

camera

Een camera (Latijn voor kamer) is een gesloten ruimte of kastje waarin door een gat of lens voorwerpen op een van de wanden worden afgebeeld. Het woord camera komt uit het Latijn en is het eerste woord van de oorspronkelijke uitdrukking camera obscura (“donkere kamer”). Zo’n donkere kamer is een ruimte die geheel verduisterd is, met een klein gaatje in de wand. Is er buiten voldoende licht, dan ziet men op de muur tegenover het gaatje een beeld van de buitenwereld.

reinigen

Reinigen (ook wel schoonmaken of kuisen genoemd) is het verwijderen van vuil uit de huiselijke omgeving of de openbare ruimte. Dit dient de algemene hygiëne en zorgt ervoor dat de ruimtes leefbaar blijven.

regenwater

Regen is, net als sneeuw (ijskristallen) en hagel (bevroren regen), een vorm van neerslag. Samen wordt dit ook wel hemelwater genoemd.

afvalwater

thumb| Afvalwater is water dat voor de gebruiker niet meer bruikbaar is en waar deze gebruiker dan ook van af wil. Uiteraard valt verontreinigd water hier normaal gesproken onder.

douchen

Een douche of stortbad is een omlaag gerichte bundel van dunne waterstralen die zich gaandeweg verdelen in waterdruppels aangezien ze zich in vrije val bevinden. Met het woord douche wordt ook een voorziening bedoeld die wordt gebruikt om deze bundel te creëren en tevens een ruimte waarin zich zo’n voorziening bevindt. Het doel van de douche is om met water het lichaam te reinigen.

Amstelveen

Amstelveen () is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De bebouwde kom grenst in het noorden aan de stad Amsterdam en ligt niet ver van Schiphol.

Landsmeer

Landsmeer () is een dorp en gemeente in de regio Waterland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt inwoners (, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 26,44 km² (waarvan 3,68 km² water). De gemeente Landsmeer maakt deel uit van de plusregio Stadsregio Amsterdam. Tevens is Landsmeer mede bekend om het natuurgebied Het Twiske. In 2012 was de gemeente herhaaldelijk in het nieuws wegens een bestuurscrisis .

leidingen

thumb|Metalen buizen thumb|Buizen thumb|Pvc-rioolbuizen Een buis of pijp is een hol, cilindrisch voorwerp, bestemd als constructie-element of om er vloeistoffen of gassen door te leiden. Ook het geleiden van geluiden (spreekbuis), licht en vaste stoffen is mogelijk. Ook kunnen buizen ingezet worden ter bescherming van bijvoorbeeld elektriciteitsdraden, we spreken dan van een mantelbuis of mantelpijp. Indien een buis flexibel is en blijft spreekt men meestal van een “slang”. Bijvoorbeeld: tuinslang, vulslang. Deze zijn meestal gemaakt van kunststof of rubber. Toch bestaat er ook ‘flexibel buis’, bijvoorbeeld flexibel PVC-pijp ten behoeve van elektriciteitsleidingen.

Zaandam

Zaandam is een stad in de provincie Noord-Holland. De stad heeft 72.597 inwoners (1 januari 2010). Het is, qua aantal inwoners, de grootste plaats binnen de gemeente Zaanstad (de plaats met de grootste oppervlakte is Assendelft).

leiding

Een waterleiding is een leiding waardoor water wordt getransporteerd van A naar B. Met een waterleiding wordt meestal de leiding voor het transport van drinkwater bedoeld. Deze leidingen liggen hoofdzakelijk in de grond en bevinden zich tevens in huizen en gebouwen. De waterleidingen kunnen van verschillend materiaal gemaakt zijn, zoals koper, lood, polyetheen (PE), polyvinylchloride (PVC), gegalvaniseerd staal, asbestcement et cetera. De drinkwatervoorziening en -kwaliteit is in Nederland geregeld in de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. Bovendien geldt de Kaderrichtlijn Water voor de drinkwaterbronnen.

infraroodcamera

Een infraroodcamera of warmtebeeldcamera is een camera die beelden waarneemt in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. Dit kan een aantal voordelen hebben, bij landschapsfotografie kan men bijvoorbeeld door lichte nevel heen fotograferen die bij de golflengten van zichtbaar licht ondoordringbaar lijkt; bij nog grotere golflengten kan men de uitgezonden warmtestraling van levende wezens en automotoren detecteren. Men kan ook ’s nachts of in het duister fotograferen, eventueel met gebruik van een infrarode lichtbron, die een voor de camera wel, maar voor de ogen van de gefotografeerden niet zichtbaar licht uitstraalt, zodat de gefotografeerde personen of dieren zich onbespied wanen. De infraroodcamera is daarom één van toepassingen van nachtzichtapparatuur. Toepassingen zijn onder andere medisch, militair en astronomisch. Beelden gemaakt met een infraroodcamera bevatten doorgaans een enkel kleurkanaal omdat de sensor verschillende infrarood golflengten niet kan onderscheiden. Soms worden infraroodbeelden bewerkt en ingekleurd. Deze “valse kleuren” dienen om het beeld te verduidelijken, maar de kleuren hebben niets met de werkelijkheid te maken. Moderne digitale camera’s maken gebruik van CCD chips die behalve voor zichtbaar licht óók gevoelig zijn voor infrarood licht. Om die reden kunnen deze camera’s soms infrarood bronnen “zichtbaar” maken. Duurdere modellen beschikken vaak over een filter die deze ongewenste straling uit het beeld filtert. Categorie:Fotografie Categorie:Optisch instrument Categorie:Militaire apparatuur