Een rechter is iemand die rechtspreekt. Meestal wordt met het woord rechter een magistraat van de rechterlijke macht bedoeld. De rechter is wettelijk verplicht een oordeel uit te spreken over een concreet geschil, dat hem voorgelegd wordt. Daarbij houdt de rechter rekening met: de wet de rechtspraak (of jurisprudentie) de rechtsleer (of doctrine) de gewoonte. Voor de consumenten van het recht is het belangrijk te weten dat het recht breder is dan alleen de wet.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow