De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen. De andere machten zijn de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Een van de kenmerken van een rechtsstaat is een scheiding tussen de drie machten. Dit is om onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow