Reiniging is een thema waaraan binnen veel religies aandacht wordt besteed. Hierbij kan het zowel gaan om uiterlijke reiniging (zoals reiniging van het huis of van het lichaam) als om spirituele, innerlijke reiniging (zoals reiniging van de ziel). Reeds bij de oude Romeinen kende men bijvoorbeeld februari de maand van de grote reiniging en boetedoening.