Onder vakman of vakvrouw verstaan we iemand die zich bekwaamd heeft in een of slechts enkele activiteiten binnen zijn of haar vakgebied. Hij of zij verstaat zijn vak zoals het heet in het spraakgebruik. Dat kan zijn het handmatig en/of machinaal maken van producten. De meeste van de daarvoor benodigde vaardigheden worden in de praktijk geleerd. In de opleidingsperiode volgt zo’n iemand vaak een dag- of dagdeel theorie aan een ROC of een ander opleidingsinstituut ter ondersteuning van zijn vakkennis en vaardigheden. Veel van de huidige beroepen worden al eeuwen uitgeoefend. In het verleden werd dan vaak gesproken van ambachtsman. Denk in dit verband aan de ambachtscholen van jaren terug. Deze stonden bij veel mensen niet in hoog aanzien. Tegenwoordig zit het bedrijfsleven te ‘springen’ om mensen met een soortgelijke opleiding. Men zegt dan ook vaak: “Wat een vakman!”, niet te verwarren met :”what the F*&ck man!”. In de tijd van de gilden kwamen jongelui bij een meester (bijvoorbeeld een meestertimmerman) in de leer. Vervolgens kon men daar gezel worden en als de meester niet te benauwd was voor concurrentie, uiteindelijk meestertimmerman. Voorbeelden van beroepen met zo’n systeem: timmerman metselaar smid loodgieter bakker slager pottenbakker touwslager mandenvlechter tinnegieter molenaar glasblazer rentmeester