Wetten zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten. Ook de rechtspraak, de rechtsleer, algemene rechtsbeginselen en de gewoonten zijn rechtsbronnen. De aankondiging van een wet wordt soms een edict genoemd.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow