Wateroverlast

Wateroverlast is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water. Hierbij kan het gaan om overlast van water wat van boven komt of overlast als gevolg van water wat van beneden komt. De overlast kan van tijdelijke aard zijn als ze het gevolg is van hevige regenval of een overstroming. De 4 soorten wateroverlast zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow